El desenvolupament social, educatiu i cultural a Catalunya

Com a Fundació Prat, la nostra llarga experiència en la consecució de resultats, la qualitat i la formació dels nostres professionals avalen la garantia de la nostra tasca social.

VOLUNTARIAT

Activitats

ofereix una sèrie d’activitats adreçades a joves per fomentar l’ús de la llengua catalana mitjançant sortides, activitats extraescolars, cursos, seminaris, workshops, ponències, etc.

Sortides

ofereix una sèrie d’activitats adreçades a joves per fomentar les sortides dins de Catalunya.

Extraescolars

ofereix una sèrie d’activitats adreçades a joves per fomentar les activitats extraescolars a Barcelona.

Workshops

ofereix una sèrie d’activitats adreçades a joves per fomentar els cursos, els workshops, les ponències i els seminaris a Barcelona..

La nostra tasca social

Cada dia més persones tenen accés als nostres programes.

CONTACTE

LA VOLUNTAT A BARCELONA

Per tal de contribuir a la consecució dels nostres objectius i garantir el bon funcionament de la Fundació Prat, oferim una àmplia proposta de accions amb la voluntat de donar resposta a actuacions concretes a Barcelona.

DESENVOLUPAMENT

Així com la formació professional i les activitats annexes i complementàries a les esmentades en aquest punt, com esportives, musicals, artístiques, excursions , i altres que puguin existir.

IDEA

la Fundació té per objecte l’educació, l’ensenyament i la formació amb criteris de qualitat i d’integritat de la persona en aptituds i actituds, amb un seguiment individualitzat i personalitzat de l’alumne

FINALITAT

Així mateix, serà finalitat fundacional la realització d’activitats complementàries, extraescolars i culturals de tipus educacional.

CONTEXT

En un context educatiu i laboral europeu, plural i d’igualtat de gènere i d’oportunitats, incloent-hi impartir l’ensenyament en tots els seus graus, de preescolar fins a l’accés a la universitat.

ACTIVITATS

Com ara cursos, conferències de concessió de beques i premis, publicacions, formació de mestres i adults, execució d’activitats d’inserció laboral i qualsevol altre tipus.

Vols formar part de la Fundació Prat?