Qui Som?

LA FUNDACIÓ PRIVADA PRAT


La Fundació Privada Prat va ser constituïda amb la finalitat de poder diferenciar i seguir impulsant les diverses línies d’actuació que tres generacions de la família Prat porten desenvolupant des de l’any 1925 en l’àmbit de la formació, la pedagogia, i la innovació educativa, sempre sobre els principis rectors d’una educació laica, progressista, europeista i arrelada al país.

La Fundació Privada Prat va ser constituïda l’any 2004 per Núria Prat i Clarós

QUANT ALS OBJECTIUS


La Fundació té per objecte l’educació, l’ensenyament i la formació amb criteris de qualitat i d’integritat de la persona en aptituds i actituds, amb un seguiment individualitzat i personalitzat de l’alumne, en un context educatiu i laboral internacional, plural i d’igualtat de gènere i d’oportunitats, incloent-hi impartir l’ensenyament en tots els seus graus, de pre-escolar fins a l’accés a la universitat, així com la formació professional i les activitats annexes i complementàries a les esmentades en aquest punt, tals com esportives, musicals, artístiques, excursions, i d’altres que puguin existir.

Així mateix, serà finalitat fundacional la realització d’activitats complementàries, extraescolars i culturals de tipus educacional, com poden ser cursets, conferències concessió de beques i premis, publicacions, formació de mestres i d’adults, execució d’activitats d’inserció laboral i qualsevol altra d’aquest tipus.

És objecte prioritari de la Fundació Prat

el foment de la llengua catalana

Més enllà de fer servir el català com a llengua vehicular preferent a l’escola tant en l’àmbit docent i administratiu com en la comunicació interna i externa de l’entitat, mitjançant la realització d’activitats culturals i lúdiques que promoguin actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets.

Aquestes activitats han de servir per fer créixer i encomanar l’ús del català als nostres usuaris i al seu entorn, donant a conèixer diferents aspectes de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra història, proporcionant recursos per facilitar l’ús del català i impulsant la col·laboració amb entitats i altres institucions que treballen per la nostra llengua.

QUANT ALS OBJECTIUS


La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, si bé podrà desenvolupar el seu objecte, de forma accessòria en l’àmbit estatal i europeu, d’acord amb les legislacions aplicables.

Les activitats relacionades en aquest punt es portaran a terme segons la normativa vigent, especialment les que específicament regulin el sector de l´educació, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

La nostra tasca es centra en:

Promoció de projectes

La promoció i el desenvolupament de projectes i estudis vinculats amb la innovació i la millora del sistema educatiu.

Nexe d’unió

Ser el nexe d’unió habitual amb el conjunt de la comunitat educativa amb la finalitat d’afavorir-ne la coordinació i la comunicació dels seus agents.

Formació post-obligatòria

La difusió de continguts relacionats amb la formació post-obligatòria de Batxillerat, Formació Professional i de Formació Continuada i per a la Ocupació.

Prestigi del personal docent

La recuperació del prestigi del personal docent en els ensenyament reglats post-obligatoris.

Formació Professional

El foment de la Formació Professional en el nostre país.

Món de l’empresa

La millora de la interl·locució i coordinació de la Formació Professional amb el món de l’empresa.

Nenes i dones amb dificultats

La col·laboració amb fundacions i entitats sense ànims de lucre compromeses amb l’ensenyament de nenes i dones amb greus dificultats d’accés a l’educació.

Evolució i adequació

L’exigència permanent de la necessària evolució i adequació de la formació a les necessitats i demandes de la societat davant les administracions públiques i el conjunt de la comunitat educativa.

Activitats

L’equip de la Fundació Privada Prat

L’equip de la Fundació Privada Prat està format per professionals de perfils molt diferents però amb inquietuds molt similars: la cultura, la llengua i les tradicions catalanes.
NÚRIA PRAT CLARÓS
NÚRIA PRAT CLARÓS

CEO Prat Educacio i EducaFP

Certified Professional Coach. Coach Wingwave. Trainer Wingwave - Màster Practitioner en PNL - Trainer con PNL

JORDI MARTIN
JORDI MARTIN

Comptabilitat

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

PRAT
PRAT

Educació

PRAT
PRAT

Educació

El model educatiu de l’escola Prat Educació és es propi amb més de 95 anys d’història

PROJECTES
MUNICIPIS
CATALUNYA
ALUMNES
ANUALS
ANYS
EXPERIÈNCIA
LA FUNDACIÓ PRAT OFEREIX UNA SÈRIE D'ACTIVITATS

Prat Educació és un petit centre que potencia els grups reduïts per facilitar així el seguiment de l’alumne i l’atenció i l’orientació personalitzada. Aquest mètode afavoreix la progressió acadèmica dels alumnes i el procés de construcció personal.

NURIA PRAT
NURIA PRAT
Vols formar part de la Fundació Prat?
PARLEM?
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google