Skip to main content

A la Fundació Prat, la nostra missió és aprofundir en la gestió del talent i l’educació que fomenti la integritat personal i el desenvolupament complet de cada alumne. Ens esforcem per crear un entorn educatiu inclusiu i plural, promovent la igualtat de gènere i d’oportunitats. El nostre objectiu és formar persones no només en competències acadèmiques, sinó també en valors humans i socials, preparant-los per a un món laboral i educatiu globalitzat. A més, ens comprometem a promoure l’ús i el coneixement del català, integrant aquesta llengua en les nostres activitats culturals i educatives.

Creiem fermament que cada individu mereix una educació que potenciï els seus talents i capacitats úniques. Per això, oferim un seguiment personalitzat que permet a cada alumne avançar al seu propi ritme i segons les seves necessitats específiques. Aquest enfocament individualitzat no només millora els resultats acadèmics, sinó que també contribueix a la formació de persones segures, crítiques i autònomes. Així mateix, incorporem una perspectiva internacional en els nostres programes, conscients de la importància de preparar els nostres estudiants per a un món interconnectat i multicultural.

La nostra visió és ser un referent en l’àmbit educatiu, destacant-nos per la nostra innovació pedagògica i per la nostra capacitat d’adaptació a les necessitats canviants de la societat, consolidant-nos per la nostra excel·lència en tots els nostres processos. Aspirem a ser un pont entre l’educació i el món professional, facilitant la inserció laboral dels nostres alumnes i promovent la col·laboració amb empreses i altres institucions educatives. Volem ser un nexe d’unió dins de la comunitat educativa, afavorint la comunicació i la cooperació entre tots els seus agents.

Ens projectem com a líders en la creació de metodologies educatives que integrin tecnologia i pedagogia avançada, enfortint la nostra xarxa de col·laboració amb institucions nacionals i internacionals, per intercanviar coneixements i bones pràctiques que beneficiïn la nostra comunitat educativa, moltes d’elles sense ànim de lucre.

Valors

1. Qualitat educativa. Ens comprometem a oferir una educació d’alta qualitat, amb un seguiment personalitzat que atengui les necessitats individuals de cada estudiant. L’excel·lència acadèmica és un pilar fonamental de la nostra institució, i ens esforcem per mantenir estàndards elevats en tots els nostres programes educatius. Utilitzem avaluacions contínues i retroalimentació constant per assegurar que els nostres mètodes d’ensenyament siguin efectius i que cada alumne assoleixi el seu màxim potencial.

2. Integritat i respecte. Fomentem la integritat personal i el respecte mutu, valorant la diversitat i promovent la igualtat d’oportunitats per a tothom. A la Fundació Prat, creiem que l’educació no només ha de centrar-se en el coneixement, sinó també en la formació del caràcter. Promovem un ambient en què tots els membres de la nostra comunitat se sentin valorats i respectats, i on es cultivin valors com l’honestedat, l’empatia i la responsabilitat social.

3. Innovació.: Apostem per la innovació en els nostres mètodes educatius i en la implementació de noves tecnologies, adaptant-nos a les demandes de l’entorn social i laboral. Ens mantenim a l’avantguarda de les tendències educatives globals i adoptem pràctiques que fomenten el pensament crític, la creativitat i la resolució de problemes. La innovació a la Fundació Prat no és només una meta, sinó una pràctica diària que impregna totes les nostres activitats educatives.

4. Compromís social: Ens involucrem activament en la societat, col·laborant amb entitats que treballen per la inclusió social i educativa de col·lectius desfavorits, especialment nenes i dones amb dificultats d’accés a l’educació. Creiem que l’educació és un motor de canvi social i que tothom ha de tenir l’oportunitat d’accedir a una formació de qualitat. Per això, participem en projectes i programes que cerquen reduir les desigualtats i promoure la justícia social.

5. Cultura i llengua catalana. Promovem l’ús del català com a llengua vehicular en les nostres activitats educatives i culturals, enfortint el coneixement i l’apreciació de la cultura i la història catalanes. El nostre compromís amb la llengua catalana va més enllà de l’àmbit acadèmic; organitzem esdeveniments i activitats que celebren i difonen les tradicions i la riquesa cultural de Catalunya. Aquest enfocament no només enriqueix l’experiència educativa dels nostres alumnes, sinó que també enforteix la seva identitat i sentit de pertinença.

6. Desenvolupament personal. Fomentem el desenvolupament integral dels nostres alumnes, promovent activitats extracurriculars com esports, música, art i excursions, que enriqueixen la seva formació acadèmica amb experiències pràctiques i culturals. Reconeixem que l’aprenentatge no es limita a les aules i que aquestes activitats juguen un paper crucial en la formació d’individus complets. Aquestes experiències no només desenvolupen habilitats socials i emocionals, sinó que també fomenten el descobriment de noves passions i interessos.

A través d’aquests principis, la Fundació Prat no només cerca educar, sinó també inspirar els nostres estudiants a convertir-se en individus complets i compromesos amb la seva comunitat i el seu entorn. Creiem que una educació integral i de qualitat és la clau per construir un futur més just i equitatiu, i treballem cada dia per fer d’aquesta visió una realitat.

Close Menu

Fundació Privada Prat

C/ Roger de Llúria, 97 | 08009 | Barcelona

Telf. 932155852

WhatsApp 661 50 95 97

Email: prat@fundacioprat.cat